POTEPUH

EU PROJEKT: Mlađi od 24 i stariji od 55 – ZAPOSLITE SE!
OBRAZOVANJE

Naziv projekta: Poticanje uključivanja ranjivih skupina na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva primjenom inovativnog pristupa Referentna oznaka: UP.02.2.2.03.0026 Korisnik: Međimursko veleučilište u Čakovcu Projektni partneri: DG SPORT d.o.o., Toplice Sveti Martin d.d., Union d.d., ATON d.o.o. Ukupna vrijednost projekta: 1.467.147,47 HRK Iznos koji sufinancira EU: 1.467.147,47 HRK Razdoblje provedbe projekta: 10.4.2018. – 10.4.2019. (12 mjeseci) Krati opis projekta: Međimursko veleučilište u Čakovcu dana 10.4.2018....

Like
401
0
Četvrtak, 06 rujan 2018