Iznajmi novi turistički kombi za svoju obitelj ili svoje društvo po najboljim uvjetima u okolici! 🚌

UKLJUČENO U CIJENU:

 • Marka vozila: FIAT TALENTO 1.6. (2018. godina)
 • Ručni mjenjač, 6 brzina
 • Klima, prednja i stražnja
 • Jastuci za udobnost
 • Godišnja vinjeta za SLO

Cijena po danu uključuje 500 km, svaki sljedeći kilometar naplaćuje se 1,00 kn (ukoliko se drugačije ne ugovori)

Kod preuzimanja vozila plaća se najamnina.
 
Za dugotrajni najam cijena na upit.

 

Cijena: 500 kn / dan

 • Potepuh j.d.o.o. nije u sustavu PDV-a

Turistički #Potepuh kombi: 8 + 1 PUTNIK 🚍
✅ Rent a Car
✅ Privatni izleti s vozačem
✅ Vožnja po dogovoru (tulumi, svadbe, djevojačke, teambuilding, nogometne ekipe, utakmice, ljetovanja, ture po Međimurju)

☎️ 098 / 131 – 2364
📩 info@potepuh.hr

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA NAJMA VOZILA POTEPUH j.d.o.o.

 1. POTEPUH j.d.o.o. daje na korištenje vozilo navedeno na prednjoj strani ovog Ugovora, na vrijeme i uz uvjete utvrđene ovim Ugovorom o najmu vozila.
 2. Potpisivanjem ovih Općih uvjeta korisnik potvrđuje da je vozilo preuzeto u ispravnom stanju i punim spremnikom goriva, ako u Ugovoru nije drugačije navedeno.
 3. Korisnik se obvezuje da će platiti gorivo potrošeno tijekom najma. U slučaju da korisnik ne vrati vozilo s punim spremnikom, POTEPUH j.d.o.o. će naplatiti uslugu točenja goriva 100 kn + PDV, kao i razliku dotočenog goriva.
 4. Korisnik se obvezuje da će vozilo vratiti sa svim dijelovima, alatima, dokumentima, standardnom i dodatnom opremom (dizalica, aparat za gašenje, reflektirajući prsluk, kutija prve pomoći, rezervne žaruljice…), s kojom je vozilo i preuzeto.
 5. Korisnik će vozilo vratiti ugovorenog datuma ili ranije na zahtjev POTEPUH j.d.o.o. Za svako produženje najma korisnik će zatražiti suglasnost POTEPUH j.d.o.o. 24 sata unaprijed te istovremeno po dobitku suglasnosti uplatiti dodatni iznos na ime pologa. Korisnik se obvezuje da će vozilo vratiti uredno i čisto, kakvo je i preuzeo, u protivnom POTEPUH j.d.o.o. će naplatiti uslugu čišćenja i pranja vozila 200 kn + PDV.
 6. Vozilom može upravljati samo korisnik koji je u ovom Ugovoru naveden kao vozač, pod uvjetom da ima sve potrebne kvalifikacije i dokumente.
 7. Korisnik se ne smije koristiti unajmljenim vozilom: za plaćeni prijevoz robe i putnika, za vuču drugih vozila, za športska natjecanja, ako je korisnik pod utjecajem alkohola, droga ili lijekova, ako je pretovareno ili se u njima nalazi više putnika nego što je dopušteno, za prijevoz životinja, lako zapaljivog i eksplozivnog materijala, tereta jakog i neugodnog mirisa ili materijala koji mogu oštetiti vozilo.
 8. Korisnik ne može ustupiti prava stečena po ovom Ugovoru, niti smije otuđiti vozilo ili njegove pojedine dijelove.
 9. Ako korisnik prekorači ugovoreni rok vraćanja vozila bez prethodne suglasnosti POTEPUH j.d.o.o. vozilo će se smatrati ukradenim, o čemu će vlasnik obavijestiti policiju. U takvom će se slučaju korisnik smatrati materijalno odgovornim za vozilo.
 10. Korisnik se obvezuje da će za vrijeme trajanja najma voditi brigu o tehničkoj ispravnosti vozila te da će redovito provjeravati ulje, tekućinu za hlađenje, tlak u gumama, i sl., odnosno da će redovito vršiti neophodne zamjene ili osigurati da to učini vlasnik. POTEPUH j.d.o.o. će nadoknaditi korisniku neophodne troškove za ulje, mazivo, redovito servisiranje itd., osim troškova pranja unajmljenog vozila, temeljem predočenog R1 računa koji mora glasiti na POTEPUH j.d.o.o., Podbrest, Kalnička 44, 40322 Orehovica, MB: 070151113, OIB: 17401189051.
 11. Korisnik je odgovoran za štete na vozilu koje izazove nepravilnom uporabom vozila. U tom slučaju korisnika će se teretiti za troškove vuče oštećenog vozila, troškove smanjenja vrijednosti vozila i gubitak prihoda na tom vozilu tijekom cjelokupnog vremena popravka, po trenutno važećem cjeniku za najam vozila. Korisnik će snositi troškove koje POTEPUH j.d.o.o. može imati po toj osnovi.
 12. Korisnik je odgovoran za štete na vozilu tijekom trajanja najma, koje uzrokuje korisnik ili treća osoba. U slučaju štete trećim osobama korisnik će snositi sve troškove koje POTEPUH j.d.o.o. može imati po toj osnovi.
 13. Korisnik se obvezuje da će u vrijeme kad ne koristi vozilo isto zaključavati te ključeve i dokumente uzeti sa sobom. Po završetku najma korisnik mora predati ključeve i dokumente vozila ili nadoknaditi troškove nastale gubitkom istih.
 14. Korisnik neće teretiti POTEPUH j.d.o.o. za krađu, oštećenje ili gubitak imovine koju prevozi u vozilu, kako u vrijeme trajanja najma tako i po povratku vozila iz najma.
 15. Za vrijeme trajanja najma korisnik će sam snositi troškove parkiranja, garažiranja, kazni za prekršaje počinjene u prometu, troškove deponiranja vozila zbog nepravilnog parkiranja, kao i druge izvanredne troškove.
 16. Korisnik neće snositi troškove mehaničkih kvarova na vozilu ako je poduzeo sve potrebne mjere da do kvara ne dođe.
 17. POTEPUH j.d.o.o. ne snosi nikakve posljedice prouzročene kvarom vozila za vrijeme korištenja osim onih za koje je izravno odgovoran POTEPUH j.d.o.o.
 18. Korisnik se obvezuje da će sve troškove po ovom Ugovoru platiti u zakonski prepisanom ili ugovorenom roku.
 19. U slučaju nezgode korisnik se obvezuje štititi interese vlasnika vozila s time da će:
 • zabilježiti imena i adrese osoba koje su sudjelovale u nezgodi te svjedoka
 • osigurati i ukloniti vozilo prije napuštanja mjesta nezgode, snimiti najmanje 4 fotografije
 • pozvati prometnu policiju radi službenog očevida
 • obavijestiti POTEPUH j.d.o.o. o nezgodi u što kraćem roku

Ako korisnik propusti poduzeti navedene mjere, bit će odgovoran za sve posljedice i štete koje POTEPUH j.d.o.o.  temeljem toga može imati.

 1. Korisnik se obvezuje podmiriti eventualno nastalu štetu na vozilu koja je prouzročena vlastitom krivnjom, do maksimalnog iznosa od 10.000.00 kn.
 2. Sastavni dio ovog Ugovora je cjenik usluga koji je na snazi u vrijeme sklapanja ovog Ugovora.
 3. Izmjene uvjeta i odredbi ovog Ugovora moguće je samo uz pismenu suglasnost obje strane.
 4. U slučaju spora po ovom Ugovoru nadležan je stvarno nadležan sud prema sjedištu POTEPUH j.d.o.o.
 5. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu od 01.07.2020. godine, te su objavljeni na Internet stranici www.potepuh.hr.